Bezpieczeństwo i ochrona

Bez kategorii

Pracujemy zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w stałym i nie zmieniającym się zespole pracowników. Jednak, w z związku z panującą epidemią, prosimy o wcześniejszą informację o przybyciu, a na miejscu budowy prosimy i nie zbliżanie się do pracowników. Stosowanie się do tego wymogu ma na celu zapewnienie realizacji zgodnie z harmonogramem.

Read more >